Friday, June 25

 
 
YEAR:  2021 | Tags:  | |
 
 
 
 
 

Sundö, 17:52

 
 

We arrived in Pellinge in the middle of the afternoon. Camilla told us that so many people attended the market and stopped at Benita’s that people had to take a detour along the beach to get round the crowds to the market stalls.

We see the midsommarstång on Mika and Camilla’s lawn: the first year that they have made one. According to the Swedish language version of Wikipedia,

Midsommarstång eller majstång kallas en stång som är klädd med löv och blommor och som reses och brukas vid en viss tidpunkt under festliga former. Ofta dansas det ringdans kring midsommarstången. Festligheten infaller vid olika tillfällen på olika håll i världen som första maj, pingst eller midsommar. Ibland är majstången en permanent installation som bara tas ned för att lövas om inför den årliga resningen vid festligheten, men den kan också skapas och resas specifikt för festligheten för att några dagar senare tas ned igen.

Traditionen med majstång förekommer främst i germanska Europa och närliggande områden där det germanska inflytandet under perioder varit starkt men dess ursprung är okänt. I Sverige och exempelvis på Åland och i de svenskspråkiga områdena i den finländska skärgården, är midsommarstången midsommarens viktigaste attribut. Traditionen med majstång i Sverige härstammar förmodligen från Tyskland och kom till Sverige under medeltiden. Idag har den vanligaste midsommarstången i Sverige en horisontell bom, så majstången får formen av ett kors, och på bommen fästs en krans längst ut på varje arm. Utseendet varierar både lokalt och regionalt.

I delar av Europa, i Norge, Danmark och delar av Finland lever tradition med midsommareld (Kokko, Sankt Hansbål etc) kvar istället för stångresning. Detta förekom även i Sverige i främst Skåne, Bohuslän och Jämtland.

The cross (“Idag har den vanligaste midsommarstången i Sverige en horisontell bom, så majstången får formen av ett kors, och på bommen fästs en krans längst ut på varje arm”) usually stays in place until the later summer bonfires when it forms the centrepiece.

We will wait to see what happens to this one, and what kind of new tradition it starts.